Location.zone > Slovenia > Railroad station >

Search location:


Railroad station in Slovenia

List of railroad station in Slovenia (found 294 locations). Category description: A facility comprising ticket office, platforms, etc. for loading and unloading train passengers and freight
Only first 200 location is listed, to reduce the list, select first letter of the item:
A (4)   B (15)   C (7)   D (15)   F (3)   G (11)   H (9)   I (4)   J (4)   K (19)   L (23)   M (20)   N (9)   O (11)   P (35)   R (23)   S (40)   T (11)   U (1)   V (16)   Z (14)  

Ajdovščina (Ajdovščina)
Atomske Toplice hotel (Podčetrtek)
BTC City (Ljubljana)
Batuje (Ajdovščina)
Bistrica ob Dravi (Ruše)
Blanca (Sevnica)
Boštanj (Sevnica)
Branik (Nova Gorica)
Breg (Sevnica)
Brestanica (Krško)
Brežice (Brežice)
Celje (Celje)
Celje Lava (Celje)
Cesta (Ajdovščina)
Cirknica (Šentilj)
Cirkovce (Kidričevo)
Dankovci (Puconci)
Dobova (Brežice)
Dobravlje (Ajdovščina)
Dobrepolje (Dobrepolje)
Dobrije (Ravne na Koroškem)
Dobrovec (Rogatec)
Dolga Gora (Šentjur pri Celju)
Domžale (Domžale)
Dornberk (Nova Gorica)
Dravograd (Dravograd)
Duplica-Bakovnik (Kamnik)
Fala (Ruše)
Florjan (Šoštanj)
Frankovci (Ormož)
Gaber (Trebnje)
Gomila (Trebnje)
Gornja Radgona (Gornja Radgona)
Gornje Ležeče (Divača)
Gornji Petrovci (Gornji Petrovci)
Grlava (Ljutomer)
Grobelno (Šentjur pri Celju)
Hodoš (Hodoš-Hodos)
Homec pri Kamniku (Domžale)
Hrastnik (Hrastnik)
Hrastovlje (Koper-Capodistria)
Imeno (Podčetrtek)
Ivanjkovci (Ormož)
Jarše-Mengeš (Domžale)
Jelovec (Sevnica)
Jevnica (Litija)
Kamnik (Kamnik)
Kamnik Graben (Kamnik)
Kamnik mesto (Kamnik)
Kamnje (Ajdovščina)
Kidričevo (Kidričevo)
Koper (Koper-Capodistria)
Koper Tovorna (Koper-Capodistria)
Kopriva (Sežana)
Kočevje (Kočevje)
Košana (Pivka)
Košana nakladališče (Pivka)
Kresnice (Litija)
Križevo Boreci (Križevci)
Krško (Krško)
Laze (Dol pri Ljubljani)
Laško (Laško)
Limbuš (Maribor)
Lipovci (Beltinci)
Litija (Litija)
Ljubljana Brinje (Ljubljana)
Ljubljana Brinje Industrijska (Ljubljana)
Ljubljana Ježica (Ljubljana)
Ljubljana Moste (Ljubljana)
Ljubljana Railway Station (Ljubljana)
Ljubljana Vodmat (Ljubljana)
Ljubljana Zalog (Ljubljana)
Ljubljana Črnuče (Ljubljana)
Loka (Sevnica)
Mala Bukovica (Ilirska Bistrica)
Maribor Railway Station (Maribor)
Maribor Sokolska (Maribor)
Maribor Studenci (Maribor)
Maribor Tabor (Maribor)
Maribor Tezno (Maribor)
Marles (Maribor)
Mačkovci (Puconci)
Mekotnjak (Ljutomer)
Mestinje (Šmarje pri Jelšah)
Mirna (Trebnje)
Mokronog (Mokronog-Trebelno)
Murska Sobota (Murska Sobota)
Novo mesto (Novo Mesto)
Novo mesto tovorna Revoz (Novo Mesto)
Orehova vas (Hoče-Slivnica)
Ormož (Ormož)
Ortnek (Ribnica)
Ostrožno (Šentjur pri Celju)
Otiški vrh (Dravograd)
Otovec tovorna (Črnomelj)
Ožbalt (Lovrenc na Pohorju)
Pavlovci (Ormož)
Paška vas (Šmartno ob Paki)
Pesnica (Pesnica)
Petrovče (Žalec)
Pijavice (Sevnica)
Podgorje (Koper-Capodistria)
Podklanc (Dravograd)
Podplat (Rogaška Slatina)
Podvelka (Podvelka)
Podčetrtek (Podčetrtek)
Podčetrtek toplice (Podčetrtek)
Poljčane (Poljčane)
Polzela (Polzela)
Ponikva (Šentjur pri Celju)
Ponikve na dolenjskem (Trebnje)
Povir (Sežana)
Pragersko (Slovenska Bistrica)
Prevalje (Prevalje)
Prešnica (Hrpelje-Kozina)
Pristava (Šmarje pri Jelšah)
Ptuj (Ptuj)
Puconci (Puconci)
Pušenci (Ormož)
Radenci (Radenci)
Radeče (Radeče)
Rakitovec (Koper-Capodistria)
Ravne na Koroškem (Ravne na Koroškem)
Rače (Rače-Fram)
Repentabor (Sežana)
Ribnica (Ribnica)
Rimske toplice (Laško)
Rižana (Koper-Capodistria)
Rjavica (Rogaška Slatina)
Rodica (Domžale)
Rodik (Hrpelje-Kozina)
Rogatec (Rogatec)
Rogaška Slatina (Rogaška Slatina)
Ruta (Podvelka)
Ruše (Ruše)
Ruše tovarna (Ruše)
Sava (Litija)
Semič (Semič)
Sevnica (Sevnica)
Sežana (Sežana)
Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica)
Sodna vas (Podčetrtek)
Stara Cerkev (Kočevje)
Steske (Nova Gorica)
Stranje (Šmarje pri Jelšah)
Straža (Straža)
Strnišče (Kidričevo)
Sv. Danijel (Dravograd)
Sveti Rok ob Sotli (Rogatec)
Sveti Vid (Vuzenica)
Tekačevo (Rogaška Slatina)
Trbonje (Dravograd)
Trbonjsko jezero (Dravograd)
Trbovlje (Trbovlje)
Trebnje (Trebnje)
Trebnje Kamna Gora (Trebnje)
Trgovišče (Ormož)
Trzin (Trzin)
Trzin Industrijska Cona (Trzin)
Trzin Mlake (Trzin)
Tržišče (Sevnica)
Uršna sela (Novo Mesto)
Velenje (Velenje)
Velenje Pesje (Velenje)
Velika Loka (Trebnje)
Velika Nedelja (Ormož)
Velike Lašče (Velike Lašče)
Veržej (Veržej)
Vidina (Rogatec)
Višnja Gora (Ivančna Gorica)
Vreme (Divača)
Vrtojba railway station (Šempeter-Vrtojba)
Vuhred (Radlje ob Dravi)
Vuhred elektrarna (Podvelka)
Vuzenica (Vuzenica)
Zagorje (Zagorje ob Savi)
Zamušani (Ormož)
Zazid (Koper-Capodistria)
Zidani Most (Laško)
Zidani Most tovorna (Laško)
Črnotiče (Koper-Capodistria)
Šalovci (Šalovci)
Šempeter v Savinjski dolini (Žalec)
Šentilj (Šentilj)
Šentilj meja (Šentilj)
Šentjur (Šentjur pri Celju)
Šentrupert (Šentrupert)
Šentvid pri Grobelnem (Šmarje pri Jelšah)
Šentvid pri Stični (Ivančna Gorica)
Šikole (Kidričevo)
Šmarca (Kamnik)
Šmarje pri Jelšah (Šmarje pri Jelšah)
Šmartno ob Paki (Šmartno ob Paki)
Šmaver (Nova Gorica)
Šoštanj (Šoštanj)
Štore (Štore)
Žalec (Žalec)
Žalna (Grosuplje)
Železnička Stanica Sutla (Brežice)
Železnička Stanica Šentjošt (Kranj)

T: 0.00229 s.

2022 © Location.zone | Terms of use | Contact